Warsztaty wokalne - Damian Czarnecki
Rozmiar: 34246 bajtów
STRONA
GŁÓWNA
IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE
ZESPOŁY
EVENTY
ZESPOŁY
KONCERTY
WARSZTATY
MUZYCZNE
KONTAKT
IMPRESARIAT

Warsztaty wokalne - Damian Czarnecki (Warszawa)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikami warsztatów mogą być wszystkie osoby pragnące śpiewać, nie są przewidziane żadne ograniczenia wiekowe.

Na zajęcia należy przygotować:
- 1 utwór nauczony na pamięć (polską piosenkę);
- kopię tekstu w maszynopisie;
- szalik;
- lusterko kieszonkowe.

CELE SZKOLENIA:

1. Wzbogacenie warsztatu wokalisty o umiejętności:
- pracy nad materiałem słowno-muzycznym;
- doskonalenia aparatu oddechowego, głosowego i artykulacyjnego;
- stosowania indywidualnie dobranych ćwiczeń emisyjnych i logopedycznych;
- pracy nad tekstem pod kątem wyrazistości, poprawności artykulacyjnej oraz zgodności materiału muzycznego z materiałem tekstowym;
- świadomego wykonawstwa;
- zachowania się w sytuacji próby, występu, nagrania studyjnego itp.;
- rozbudzania pomysłowości i odwagi pokazywania się na scenie;
- poszukiwania odpowiedniej interpretacji utworu;
- pracy z mikrofonem.

2. Dążenie do profesjonalizmu:
- ćwiczenia dykcji;
- ćwiczenia emisji głosu;
- ćwiczenia oddechowo-głosowe;
- praca nad słowem: wyrazistość, frazowanie, akcentowanie, interpretacja;
- pojęcie precyzji wykonawczej;
- poczucie estetyki scenicznej;
- dobór repertuaru;
- wizerunek sceniczny;
- higiena aparatu głosowego;
- stres.

PRZYKŁADOWY PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Warsztaty trwające ok. 5 godzin podzielone są na 3 etapy:
- pierwszy polega na ćwiczeniu aparatu mowy i serii ćwiczeń kształcących dykcję;
- podczas drugiego przeprowadzamy serię ćwiczeń uczących poprawnego (przeponowo-żebrowego) oddechu, łącząc te ćwiczenia z ćwiczeniami wokalnymi emisji głosu;
- ostatni przeznaczamy na pracę nad konkretnymi utworami, ilość uczestników warsztatów jest uzależniona od tej części zajęć (więcej niż 25 osób nie będzie miało szansy indywidualnie zaprezentować się na scenie).

Pierwszy oraz drugi etap to zajęcia grupowe, trzeci to zwykle zajęcia indywidualne, w trakcie których poszczególni uczestnicy prezentują się na scenie, lub grupowe, jeśli w zajęciach uczestniczy zespół, chór lub schola.

Oferta skierowana jest do instytucji z całego kraju (ośrodków kultury, szkół, parafii oraz grup zorganizowanych). Inicjatorami zajęć mogą być również osoby prywatne będące w stanie zorganizować grupę chętnych osób i przestronną salę. Szczegółowy program oraz materiały reklamowe wysyłamy zainteresowanym placówkom. Czas trwania ok. 5 godzin. Więcej informacji na temat warsztatów wokalnych w Polsce udziela Katarzyna Mrożek

Damian Czarnecki autor popularnych Multimedialnych Warsztatów Wokalnych, laureat kilkudziesięciu konkursów piosenki młodzieżowej, poezji śpiewanej i piosenki religijnej. Od wielu lat prowadzi zajęcia wokalne, umuzykalniające, teatralne, tworzy muzykę do spektakli teatralnych. Był organistą w Kościele Katedralnym w Drohiczynie n. Bugiem. Obecnie mieszka w stolicy, gdzie obok pracy etatowej prowadzi indywidualne lekcje śpiewu i gry na instrumentach, organizuje stacjonarne warsztaty wokalne oraz wyjeżdża na zgrupowania, prowadząc zajęcia dla wokalistów.

twitter facebook Agencja artystyczna nauka na pianinie

warsztaty wokalne, warsztaty, Damian Czarnecki, wokal, śpiew, ośrodki kultury, szkoły, parafie, grupy, piosenka, twój
impresariat, agencja artystyczna, zajęcia wokalne, umuzykalniające, teatralne, piosenka młodzieżowa, poezja śpiewana,